วิธีการแจ้งฝาก

ขั้นตอนที่ 1

สำคัญมาก !! ก่อนโอนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง @fifagod เผื่อสอบถามเลขบัญชีก่อนโอนเงินเผื่อความรวดเร็ว

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

2.กดปุ่ม “ฝาก/ถอน“ จะปรากฎหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3.เลือกหัวข้อ “ฝาก/ถอน“ จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดนจะมีตัวเลือกดังนี้


3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร

3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร

3.1.4 ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM

3.1.5 เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร

3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน


3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก

3.3.1 ลูกค้าฝาก ห้าพัน ให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามให้เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า

3.5 เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า

3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 02/06/2018 19.19 (กรุณาระบุให้ตรงกับสลิปที่โอนทุกครั้ง)

3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก